Език: 

Упътвания на каталога
Последните промени са направени на 1 януари 2004 г.

1. Общи положения

Каталогът "Православното християнство.com" е независим проект на портала "Руското възкресение" и се поддържа от създадената за тази цел група от редактори. Всички въпроси, свързани с определянето на Правилника за функциониране на каталога, приемането на решения за поместване на препратки в него и отказа за включването им зависят изключително от администрацията на каталога.

2. Ред за постъпването на нови препратки в каталога

Работата на каталога се основава на принципа на предварителната цензура. Всички заявки за добавяне, промяна или отстраняване на ресурси очакват ред за преглед и могат да бъдат приети, отклонени или отредактирани без обясняване на причините. Редакторите на каталога не са длъжни да уведомяват авторите на заявките за причините последните да бъдат отклонени.

Времето за разглеждане на дадена заявка зависи от заетостта на редактора на конкретния раздел в каталога и от броя на новопостъпилите заявки и обикновено има продължителност от няколко часа до една седмица.

Ресурси се добавят в каталога:

 • по предложение на авторите на страници, направени от самите автори (такива заявки очакват ред за проверка от нашите редактори);
 • от редакторите на каталога, по предложение на посетители на каталога;
 • от редакторите на каталога, по резултатите от автоматично търсене на нови православни страници в интернет.

Разпределянето на препратките по разделите на каталога се извършва от редакцията на каталога. Всяка страница може да бъде поместена в не повече от 5 раздела на каталога. Критериите, по които се определя разпределянето на страниците по раздели зависят изцяло от редакторите на каталога. Ако авторът на дадена страница счита, че в каталога липсват раздели, съответствуващи на тематиката на сайта му, той има правото да предложи на редакцията да допълни или да промени разделите на каталога.

Системата за автоматична проверка на идентичността на ресурсите счита за идентични два ресурса, чиито домейн-адреси и директории са абсолютно еднакви (с точност до еквивалентни преобразувания на URL) дори ако имената им са различни! Ето защо, например, Вие не можете да добавите в каталога страница с адрес http://www.hram.orthodoxy.ru/new.htm, ако в каталога вече съществува препратка към страница с адрес: http://www.hram.orthodoxy.ru/old.htm. Ако въпреки това считате, че искате да добавите в каталога препратка към различни страници с толкова сходни имена, направете за новата си страница отделна директория на Вашия сайт; в нашия пример това ще стане: http://www.hram.orthodoxy.ru/new/.

3. Ред за промяна в описанието на ресурс

При добавянето на препратка в каталога авторът на страницата получава по пощата идентификатор на препратката (т.е. личен номер) и парола. Използувайки тези данни, всеки автор на страница може по всяко време да изпрати на редакторите на каталога заявка за промяна на описанието на своя ресурс.

Редът за разглеждане на заявката за промяна в описанието на ресурса е същият, както и при добавянето на нови препратки в каталога.

Редакторите на каталога упражняват пълното право да променят описанието на даден ресурс и да редактират заявките за промяна на описанието. Претенции по повод на редакторска намеса в описанието не се вземат под внимание. Администрацията на каталога има правото да откаже на автора на дадена страница при молба от негова страна да бъде изтрита от каталога препратката към страницата му.

4. Рейтинг на сайтовете

Всички сайтове, чиито препратки са включени в каталога, имат правото да участвуват в рейтинга на сайтовете. Нашият рейтинг не е съвършен и няма претенции за точна оценка на степента на популярност и посещаемост на една или друга православна страница. За участието в рейтинга е необходимо и напълно достатъчно да се включи в коя да е страница на Вашия сайт един от банерите на каталога. Препратката ще бъде показана в рейтинга, ако в течение на последните 7 дни е имало поне един преход от сайта към каталога чрез натискане на банера на каталога. Сумарният рейтинг на даден сайт се определя като количество преходи от каталога към сайта за последната седмица плюс удвоеното количество преходи от сайта към каталога чрез натискане на банера на каталога през последната седмица.

Категорично се забранява прилагането на каквито и да е изкуствени методи за увеличаване рейтинга на сайта, включително "навиване" на брояча чрез многократно преминаване към сайта и преход от сайта към каталога с различни IP-адреси. Всички IP-адреси на компютри, от които се осъществяват преходите чрез натискане на банерите на сайтовете и на каталога се протоколират и запазват в лог-файла в течение на една седмица. При нужда спрямо нарушителите на това правило могат да се приложат такива мерки на въздействие като зануляване на брояча, прекратяване на участието в рейтинга и, в случай на повторни нарушения, изключване на препратките към техните сайтове от каталога.

Банерът на каталога може да се включи на произволен брой страници на Вашия сайт. Разрешава се поместването на няколко банера на каталога в една страница. Забранява се включването на банер с идентификатор на един сайт в друг сайт (изключение може да има единствено, в случай че посоченият сайт също участвува в каталога и е организационно свързан с първия сайт, например, представлява негов подраздел или, напротив, негов сайт-родител).

Вместо графична препратка към каталога във вид на банер-бутон се разрешава поместването на текстова препратка към каталога, чийто адрес може да включва параметър ?from=id на сайта. Преходите към каталога чрез такава текстова препратка се считат за равнозначни на преходи при натискане на банера на каталога.

5. Причини за отказ на заявки и за премахване на препратки от каталога.

Определени заявки за добавяне на нови ресурси в каталога и за промяна в описанието на ресурси могат да бъдат отклонени от редакторите на каталога без обяснение на причините. Във връзка с това, че насоката, оформлението и съдържанието на интернет-сайтовете може да се променя с течение на времето, а правилата на каталога - да се доуточняват, редакторите на каталога си запазват правото повторно да разгледат въпроса за участието на всеки ресурс в каталога, да преустановят това участие или да премахнат от каталога препратката към този ресурс. Новите заявки могат да бъдат отклонени от редакторите, а вече наличните в каталога препратки да бъдат премахнати от него, ако разглежданата страница:

 • няма никакво отношение към православното християнство;
 • се отнася към неправославна християнска конфесия;
 • има отношение към разколнически и неканонични "православни църкви" и групи;
 • има отношение към "общохристиянската", "икуменическата", "междурелигиозната", "обновленската" тематика;
 • съдържа религиозни и мистични материали от нехристиянско, окултно и езическо естество;
 • съдържа призиви към разколи или материали, спомагащи за задълбочаване на съществуващите църковни разколи и неуредици;
 • съдържа материали, оскърбяващи християнската нравственост;
 • съдържа набор от препратки към инославни, антихристиянски или антицърковни ресурси в интернет;
 • представлява чат-ресурс или друга страница, чието съдържание се свежда изключително до online-общение на няколко души;
 • намира се в стадий на разработка;
 • съдържа огромно количество грешки, нефунциониращи препратки, има предизвикателно оформление;
 • не е достъпна в момента на разглеждане на заявката;
 • прекратила е своето съществуване или е променила адреса си, за което не са били известени посетителите на страницата и администрацията на каталога.

6. Заключителни положения

Още веднъж обръщаме внимание на авторите на сайтове върху това, че ние не разглеждаме жалби и претенции по повод на отказ да добавим даден ресурс в каталога. Не претендираме, че умеем ясно да отличим "православните страници" от "неправославните" и сме уверени, че не сме застраховани против грешки и субективност в оценките си. Въпреки това сме убедени, че съставянето на всеки каталог винаги има субективен характер и се стараем да приложим максимум усилия при разглеждане на заявките редакторите на каталога да вземат решение въз основа на максимално обективни критерии, в сложни ситуации да прибягват към съборно обсъждане и да се обръщат към православните свещеници, помагащи ни в работата над каталога.

Братя и сестри! Молим да ни съобщавате за нови православни сайтове в интернет, за промени в адресите на сайтове и за грешки в нашия каталог.
Добавяне на ресурс в каталога | Вход | Правила | Рейтинг | Търсене | Разширено търсене | Нашите партньори | Преглед по раздели
Език:   Русский  English  Românã  Српски  Ελληνικά  Français  Deutsch  Български  Polski  Español  Italiano  Georgian  Český  Nederlands  Português  Svenska  Suomi  Japanese  Shqip  Norsk  Latviešu
Яндекс цитирования liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

(C) 2001-2021, Православното християнство (дизайн, програмиране, техническа поддръжка).   За Вашите забележки и предложения